Jak uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Przykład przekazywania informacji

Jak uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

12 czerwca 2017 Odnawialne źródła 0
fotowoltaika

Zakup kompletnej instalacji fotowoltaicznej to spory wydatek jednak obecnie możliwe jest uzyskanie rożnego rodzaju dofinansowań. Na jakiego rodzaju dofinansowania można liczyć w przypadku fotowoltaiki i w jakim stopniu refundują one koszt zakupy takiej instalacji? O tym wszystkim powiemy w tym artykule.

Program prosument – co należy wiedzieć?

Program prosumentObecnie jednym z powszechniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o uzyskanie dofinansowania na systemy fotowoltaiczne jest pogram prosumen. Program ten jest linią dofinansowań z przeznaczeń na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które mają ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Zasadniczym zadaniem tego programu jest promowanie nowych postaw w tym podniesienie świadomości ekologicznej inwestorów. Jeżeli chodzi o same dotacje to w ramach programu prosument udzielane są one w takiej formie jak:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją,
  • dotacja na wysokość 15% lub 30% dofinansowania.

Kredyt finansowany jest maksymalnie przez okres 15 lat a jego oprocentowanie wynosi 1%. Korzystając jednak z dofinansowanie z ramach programu prosument niemożliwe jest równoczesne korzystanie z innych dofinansowań.

Dotacje unijne – doradztwo

Fundusze unijneFundusze unijne przeznaczone zostały na kilka różnych rodzajów dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wyróżnić można tu dofinansowania bezzwrotne, pożyczki z dotacją oraz refundacje części poniesionych kosztów. Aby jednak uzyskać jakiekolwiek dotacje należy dopełnić szeru formalności i wywiązać się w terminie z wszystkich warunków umowy, co dla wielu osób okazuje się dość trudne. Dlatego starając się o dotacje z Unii Europejskie na taką inwestycja jaką jest np. własna elektrownia słoneczna warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Firmy zajmujące się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich zapewniają pomoc w takich kwestiach jak:

  • analiza projektu (szansa na uzyskanie dofinansowania),
  • dobór najkorzystniejszego źródła dofinansowania,
  • przygotowanie wniosku o dotacje,
  • pilotowanie projektu na etapie oceniania wniosku,
  • przygotowanie dokumentów na etapie podpisywania umowy,
  • rozliczanie projektu,
  • pomoc przy kontroli projektu.

Może to zdecydowanie ułatwić zarówno pozyskanie samej dotacji jak i poprawną realizacje projektu, dzięki czemu nie narazimy się na żadne kary czy też na to, że dotacja zostanie nam odebrana.

Zewnętrze źródła finansowania inwestycji – doradztwo kredytowe

odnawialne źródła energiiInwestycje w odnawialne źródła energii można sfinansować także za pomocą zewnętrznych źródeł. Wiele osób przydomowe elektrownie słoneczne finansuje zaciągając na ten cel pożyczki i kredyty. Obecnie możliwie jest skorzystanie z pomocy firm zajmujących się pozyskiwaniem tego typu środków, dzięki czemu czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku jak i szansa na to, że decyzja będzie pozytywna jest o wiele większa. Firmy świadczące usługę doradztwa kredytowego zwykle podejmują się także pozyskiwaniem kapitału dla swoich klientów z NFOiGW czy WFOŚiGW w postaci kredytu preferencyjny lub podlegającego umorzeniu. W przypadku zewnętrznych źródeł finansowania formalności jakie musimy w tym wypadku dopełnić jest zdecydowanie mniej niż było to w przypadku funduszy unijnych. Podstawą przyznania środków przez bank na dany projekt jest stworzenie dobrego biznesplanu, w czym także pomagają firmy zajmujące się doradztwem kredytowym.

Budowa instalacji fotowoltaicznej – koszt

Budowa instalacji fotowoltaicznej Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej zależny jest od kilku czynników. Po pierwsze i najważniejsze od tego jak duży jest dom, jak i od tego jak duże ma on zapotrzebowanie na energie. Parametry te określa się zwykle na podstawie średniej opłat za energie w minionym roku, należy jednak wziąć pod uwagę także i to czy energia dostarczana przez panele fotowoltaiczne ma być przetwarzana tylko na energie elektryczną czy także na energie cieplną, wówczas to zapotrzebowanie na energie będzie większe, a co za tym idzie powierzchnia paneli jaką należy zamontować musi być większa. To właśnie od tego jak duża będzie powierzchnia paneli słonecznych będzie zależeć to ile w ostateczności wyniesie koszt budowy przydomowej elektrowni słoneczne. Szacuje się jednak, że jeśli do jej budowy wykorzysta się panele słoneczne polikrystaliczne to minielektrownia złożona z około 20 paneli to koszt od 10 do 16 tys w zależności od jakości materiałów. Instalacja paneli na dachu to zdecydowanie niższy koszt, szacuje się go się go na kilka tysięcy. Do tego trzeba jednak doliczyć koszt zakupu i montażu inwertera, rozłączników i bezpieczników, jak i koszt montażu samej instalacją, całość to zwykle koszt 10 tys złotych, a co za tym idzie łączna kwota montażu kompletnej instalacji jest dość wysoka.

Podsumowując temat

Koszt budowy kompletnej przydomowej elektrowni jest dość wysoki, jednak nie trudno o znalezienie korzystnego sposobu na sfinansowanie takiego projektu. Szukając dofinansowań warto jednak skorzystać z pomocy firm zajmujących się pozyskiwaniem środków na ten cel, wówczas będzie to zdecydowanie łatwiejsze a sama inwestycja bezie bardziej opłacalna.